Què fem a la comissió?

Des de la Comissió Extraescolars gestionem l’oferta d’aquestes activitats, definides en coordinació amb l’escola per tal que sigui complementària al projecte educatiu de centre. Les activitats es fan en horari no lectiu en dues franges horàries: migdia i tarda.

Des d’un enfocament lúdic presentem activitats esportives, artístiques, científiques i tecnològiques, sempre intentant oferir-les a preus accessibles per a les famílies.

Fem el seguiment de l’oferta vetllant per la seva qualitat. Per a obtenir una valoració global recollim els interessos i necessitats de les famílies a través dels canals de comunicació de l’AFA i de la realització d’enquestes de satisfacció. A més, mantenim un contacte estret amb les entitats, els/les talleristes i els equips tècnics.

Vols fer una consulta o unir-te a la comissió? Contacta amb nosaltres!

Extraescolars Curs 22-23

· Esport i consciència corporal

Patinatge artístic

CPA Vilanova
1r-6è: Dimecres 16:30-17:45
F. sòcia: 225€ / F. no sòcia: 265€

Skateboard

Skatia
3r-6è: Dilluns 16:30-18:00
F. sòcia: 267€ / F. no sòcia: 307€

Escacs

Gran Penya
1r-4t / 5è-6è
Dimecres migdia

F. sòcia: 160€ / F. no sòcia: 200€

Bàsquet

Club Nou Bàsquet VNG
1r-2n / 3r-4t / 5è-6è
Dimarts i/o Dijous 16:30-18:00

1r-2n: F. sòcia: 110€/1dia - 150€/2dies / F. no sòcia: 155€/1dia - 195€/2dies
3r-6è: F. sòcia: 160€/1dia - 230€/2dies / F. no sòcia: 205€/1dia - 275€/2dies

Piscina

Parc del Garraf
I3: Divendres 16:45-17:30
I4-I5: Dilluns 16:45-17:30
1r-2n: Divendres 16:45-17:30
3r-4t: Divendres 18:15-19:00
P3-P4: F. sòcia: 194,67€ / F. no sòcia: 234,67€
P5: F. sòcia: 135,01€ / F. no sòcia: 175,01€
1r: F. sòcia: 69,75€ / F. no sòcia: 109,75€
2n-4t: F. sòcia: 153,54€ / F. no sòcia: 193,54€

· Expressió artística

Música - Sensibilització

Freqüències
I4-I5
Dimecres 16:30-17:45

F. sòcia: 230€ / F. no sòcia: 270€

Joc dramàtic i Dansa creativa

Tracart
I4-I5
Dimarts 16:30-17:45

F. sòcia: 230€ / F. no sòcia: 270€

Còmic i manga

Joan Tretze
3r-4t / 5è-6è
Dimarts migdia

F. sòcia: 247€ / F. no sòcia: 287€

· Totes les activitats per dies

Vols apuntar-te?

El període de preinscripció a les extraescolars del curs 2022–2023 serà del 24 de maig al 14 de juny.

Per a la preinscripció és necessari abonar 20€ per cada activitat a què us inscriviu en concepte de reserva. El pagament s’ha de fer al número de compte de l’AFA Ítaca ES77 0081 5383 79 0001126122 al Banc de Sabadell, indicant: NOM COMPLET DE L’ALUMNE/A + CURS QUE FARÁ AL 2022/23 + ACTIVITAT/S EXTRAESCOLARS A LES QUALS S’INSCRIU.

Cal que empleneu el formulari de preinscripció i en el mateix moment envieu el comprovant de pagament de la reserva al correu extraescolars@afaitaca.org.

Un cop l’AFA hagi validat la preinscripció rebreu un missatge amb la confirmació.

Els grups es formaran seguint l’estricte ordre de preinscripció (formulari i pagament reserva). Les places són limitades.

Piscina per a I3 i Bàsquet no tenen opció de preincripció. Les inscripcions es faran del 5 al 23 de setembre.

La realització de les activitats quedarà subjecta a un nombre mínim d’inscripcions. L’AFA es reserva el dret a modificar grups i horaris en cas que sigui absolutament necessari per garantir la viabilitat del servei.

Condicions del CONCEPTE DE RESERVA:

L’import de la reserva es descomptarà al setembre del pagament íntegre de la inscripció o del 1r rebut del curs 2022–2023 en cas de triar pagament fraccionat.

La reserva serveix per a la formació de grups i la posada en marxa de les activitats, per la qual cosa s’ha de tenir present que:

  • En cap cas es retornarà l’import de la preinscripció si al setembre es decideix no formalitzar la inscripció de l’activitat.
  • L’import de la reserva va vinculat a l’activitat escollida en el període de preinscripció, per tant, aquest no es descomptarà del preu de cap altra activitat en cas de sol·licitar-se un canvi al setembre.
  • L’import de la reserva es retornarà en cas d’anul·lació de l’activitat o davant d’una modificació de l’AFA que alteri de manera significativa les condicions inicials.
  • Es podrà sol·licitar la devolució de l’import de la preinscripció per motius justificats (mèdics o altres).

El període d’inscripció serà del 5 al 23 de setembre.

La inscripció es farà a través de la plataforma per a famílies afaitaca.ampasoft.net. Des d’aquest entorn les famílies que van realitzar la preinscripció al juny podran comprovar la seva inscripció i triar la forma de pagament.

Les possibles places lliures s’oferiran en aquest mateix període i, en cas de disponibilitat, durant tot el curs fins a esgotar places.

Les famílies que no van fer la preinscripció al juny podran consultar la disponibilitat de places per activitat i sol·licitar la inscripció en aquelles extraescolars amb places lliures a través de la plataforma. (Podeu consultar els passos a seguir en el manual se consulta clicant aquí.)

Per poder fer la inscripció cal estar al corrent del pagament dels serveis de l’AFA.

Les inscripcions del bàsquet les gestiona directament el Club Nou Bàsquet VNG a través del seu formulari: https://cnbvilanova.playoffinformatica.com/preinscripcio/10/Inscripcio-Escola-22-23/

Per a consultes podeu adreçar-vos al correu clubnoubasquetvilanova@gmail.com.

Recordeu que l’Ajuntament convoca anualment un termini per a la sol·licitud d’ajuts individuals per a la participació en activitats esportives.

El pagament podrà fer-se íntegre al setembre o, en cas que la família sòcia ho prefereixi, fraccionat en 3 quotes mitjançant domiciliació bancària. Els rebuts es giraran en aquestes dates:

19 -23 setembre / 12 -16 desembre / 6 -10 març

Les famílies no associades a l’AFA hauran de pagar el total de l’activitat o activitats al setembre.

El pagament íntegre o la primera quota es calcularà descomptant l’import de la reserva avançat en el període de preinscripció.

En cas de devolució del rebut domiciliat, la família assumirà el cost de les despeses bancàries generades.

Par tal de garantir el funcionament de les activitats durant tot el curs, la família, en inscriure’s a una extraescolar, assumeix un compromís anual (curs escolar) tot i efectuar el pagament fraccionat.

En casos justificats, es podrà demanar la baixa o el canvi d’activitat, sempre respectant els trimestres escolars. Aquests casos s’hauran de comunicar per escrit com a mínim quinze dies abans de la finalització de cada trimestre, al correu extraescolars@afaitaca.org.

Per a qualsevol consulta, si us plau, envieu un correu a info@afaitaca.org o a
extraescolars@afaitaca.org i l’AFA us atendrà fins al 21 de juny i a partir del 5 de setembre.

On es fan?

Les activitats es fan a les instal·lacions escolars (excepte piscina*).

Horaris

Migdia: de 12:30h a 13:30h o de 13:30h a 14:30h en funció dels torns de menjador.

Tarda: de 16:30h a 16:45h berenar amb el grup (excepte piscina).

16:45h a 17:45h sessió de l’activitat (*excepcions).

* 16:45h a 18:00h Skate i Bàsquet

* Piscina: es realitza al Parc del Garraf (Ronda Ibèrica 60, Vilanova i la Geltrú). Podeu consultar els horaris i grups de piscina en l’oferta d’activitats extraescolars 22 -23.
Les famílies seran les responsables de portar i recollir els infants de l’activitat.
Els preus de piscina els fixa el Parc del Garraf i alguns cursos estan subvencionats per l’Ajuntament.

* Bàsquet: durant el mes de setembre s’oferiran entrenaments oberts i gratuïts per a la canalla que estigui interessada a provar l’activitat abans d’inscriure-s’hi. A partir de l’1 d’octubre l’activitat estarà dirigida només per inscrits/es. El formulari d’inscripció estarà disponible al setembre.

Període d’activitat

Vuit mesos, de l’1 d’octubre al 31 de maig (excepte piscina i bàsquet que finalitzen al juny amb el curs escolar).

Abans de l’inici de l’activitat extraescolar 22-23, s’afegirà informació complementària necessària i específica de cada activitat.

Fes-te família sòcia de l'AFA!

vols saber com?