Què fem a la comissió?

La Comissió Comunicació impulsa i gestiona els diferents canals de comunicació entre l’AFA i la resta de la comunitat educativa.

El nostre objectiu és apropar l’AFA a la comunitat donant a conèixer les tasques que fa i informar dels serveis que s’hi gestionen.

La comissió coordina la comunicació interna i externa de l’AFA (correu electrònic, compte d’Instagram i pàgina web).

Dissenyem el material gràfic amb el que es fa difusió de les activitats que s’organitzen des de les diferents comissions (cartells, fulletons, vídeos, etc.) i creem la documentació necessària per a la seva gestió.

Hem dissenyat i creat íntegrament aquesta web i ens encarreguem de la seva actualització.

Vols fer una consulta o unir-te a la comissió? Contacta amb nosaltres!

Fes-te família sòcia de l'AFA!

vols saber com?