Què és l’AFA?

És l’associació formada i gestionada per famílies voluntàries de l’escola que compartim la motivació per col·laborar activament amb el centre escolar dels nostres infants.

Promovem activitats per a la convivència enfortint vincles entre tota la comunitat educativa, el nostre barri i la nostra ciutat.

Gestionem serveis complementaris al Projecte Educatiu de Centre en horari no lectiu, amb valor educatiu i com a resposta a les necessitats i interessos de la comunitat.

El projecte d’AFA es construeix i creix des d’una mirada respectuosa fonamentada en criteris d’equitat, diversitat, inclusió, coeducació i sostenibilitat.

Participar en l’associació de famílies de la nostra escola, ens enriqueix i ens fa créixer com a comunitat!

La Junta: Què fem i com?

La junta s’encarrega de la gestió general de l’AFA. Portem a terme les gestions administratives de l’associació i de la seva tresoreria.

Gestionem els serveis d’acollida matinal, les Extraescolars i els Casals. Oferim el servei de l’espai migdia (menjador i temps de lleure) a través de l’empresa Jocs i Taula que s’encarrega de la seva gestió.

Fem el seguiment dels serveis i activitats de l’AFA mitjançant comissions, algunes d’elles mixtes (escola i famílies).

Promovem la creació i desenvolupament d’idees i projectes enriquidors que fomentin la participació de tota la comunitat educativa, tot seguint la línia pedagògica del centre.

Atenem i canalitzem les demandes i iniciatives de les famílies a través de diferents canals i plataformes. Participem en la gestió del xat de famílies delegades, en el Consell Escolar i en diferents iniciatives i organitzacions a nivell de ciutat.

Ens autofinancem mitjançant les quotes de famílies sòcies, la gestió de subvencions i l’organització d’activitats que ens permetin adquirir fons per invertir-los en el projecte de l’associació i per tant en l’escola dels nostres infants.

Preparem les juntes obertes mensuals i convoquem les assemblees generals de l’AFA segons el calendari anual acordat cada principi de curs.

Aquesta web l’hem creada les mateixes famílies de l’escola amb tota la il·lusió i amb l’objectiu de compartir de manera còmoda i àgil la informació sobre els serveis que gestiona l’AFA regularment, les accions puntuals i els projectes en desenvolupament.

A més, és el nostre desig transmetre la motivació per participar en l’associació de famílies de la nostra escola.

Qui forma la Junta actual?

  • Presidència: Susana Castellón  presidencia@afaitaca.org
  • Secretaria: Eva Lope  secretaria@afaitaca.org
  • Tresoreria: Alfred Zardoya tresoreria@afaitaca.org
  • Representant de l’AFA al Consell Escolar: Alfred Zardoya
  • Vocalies: Sandra Pampliega, Rosanna Ferraro, Rosario Fusaro, Chon Molina, Guadalupe Cortés, Mónica Sanz, Gemma Mendoza, Marta Recasens, Analía Calabrese, Sonia Sanz.

Per què fer-se família sòcia de l'AFA?

Ser família sòcia de l’AFA permet participar en la presa de decisions de les qüestions que es debaten a les assemblees, coneixent de prop el funcionament de l’associació i com aquesta participa en la vida escolar dels nostres infants.

També permet beneficiar-se d’avantatges en serveis com les Extraescolars, l’Acollida i els Casals.

Sent família sòcia contribuïm en les inversions que l’AFA destina a la creació de projectes i l’adquisició de recursos amb els que col·laborem amb la nostra escola.

Formar part d’una Comissió és molt valuós. Participant activament contribuïm a fer realitat projectes difícilment assolibles sense aquesta implicació i, a més, ens ho passem molt bé!

Escola Ítaca, la nostra escola

Situada al barri de La Collada de Vilanova i la Geltrú, va començar a funcionar el curs 2005/06.

Vols saber més?  Visita el lloc web de l’escola

Fes-te família sòcia de l'AFA!

vols saber com?