Servei d'Acollida matinal

Pensant en facilitar la conciliació familiar, l’AFA ofereix el servei d’acollida matinal que funciona cada dia lectiu de 8:00h a 9:00h en el menjador de l’escola (entrada per la porta principal).

En aquest espai la canalla pot esmorzar o fer alguna activitat lúdica amb el material que hi ha a disposició: contes i revistes, jocs de taula i treballs manuals. Els infants també poden portar els jocs o les lectures de casa.

Se’n pot fer un ús regular o esporàdic.

Preus curs 24-25

Ús del servei mensual amb dies fixos per setmana

 Famílies sòcies AFA
Famílies no sòcies AFA
4 o 5 dies per setmana30 € mes45 € mes
2 o 3 dies per setmana25 € mes40 € mes
1 dia per setmana12 € mes25 € mes

Ús del servei en dies esporàdics

 Famílies sòcies AFA
Famílies no sòcies AFA
Dies esporàdics3€4,50€

  • Els preus del servei en modalitat fixa es mantindran sempre que el total d’inscripcions garanteixin la seva viabilitat econòmica.
  • El mes de juny, l’ús del servei en modalitat fixa tindrà una reducció proporcional als dies de servei. La resta del curs, es pagaran els mesos sencers.
  • Si l’alta o baixa en modalitat fixa es produeix al mig d’un mes, es cobrarà el mes sencer.

Inscripció

La inscripció al servei d’acollida es fa a través de la plataforma en línia de l’AFA: afaitaca.ampasoft.net/login. Cal que les famílies no associades a l’AFA es registrin seguint els mateixos passos explicats en afaitaca.org/familia-socia. Durant el procés de registre es pot indicar la opció de no ser família sòcia.

Una vegada s’ha accedit a la plataforma de gestió, a la pantalla principal cliqueu sobre Serveis Gestió assistències acollida -> Noves preinscripcions -> seleccioneu infant -> introduïu les dades requerides. (Clicant l’interrogant groc de la mateixa pantalla trobareu el manual per a la gestió de l’acollida.)

Per a un ús esporàdic del servei, cal fer igualment la preinscripció. Una vegada validada, cal comunicar el dia que el nen o nena farà ús del servei. Per a això, entreu a Ampasoft, cliqueu sobre Serveis Gestió assistències acollida  i a l’apartat “Sol·licitud d’assistència” introduïu la data o dades en les quals fareu ús del servei. Teniu temps de fer aquest pas fins al mateix dia a les 7:00. Una vegada comunicada l’assistència podeu fer ús del servei sense esperar confirmació.

Les dades personals s’introdueixen només en el moment del registre a la plataforma. Cal assegurar-se que el número de la targeta sanitària estigui correctament introduït.

Pagament

El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària.

Una vegada fet el pagament es pot accedir directament al servei sense haver d’esperar a la confirmació de plaça.

Recordeu que per poder fes ús del servei s’ha d’estar al corrent del pagament d’aquest. En cas de retorn del rebut bancari la família assumirà les despeses que es derivin del seu retorn.

Baixa

La baixa del servei per aquelles famílies inscrites com a fixes, cal comunicar-la per escrit com a màxim fins el dia 25 del mes anterior a l’adreça electrònica acollida@afaitaca.org.

Vols fer una consulta o unir-te a la comissió? Contacta amb nosaltres!

Fes-te família sòcia de l'AFA!

vols saber com?