Què fem a la comissió?

Des de la Comissió Extraescolars gestionem l’oferta d’aquestes activitats, definides en coordinació amb l’escola per tal que sigui complementària al projecte educatiu de centre. Les activitats es fan en horari no lectiu en dues franges horàries: migdia i tarda.

Des d’un enfocament lúdic presentem activitats esportives, artístiques, científiques i tecnològiques, sempre intentant oferir-les a preus accessibles per a les famílies.

Fem el seguiment de l’oferta vetllant per la seva qualitat. Per a obtenir una valoració global recollim els interessos i necessitats de les famílies a través dels canals de comunicació de l’AFA i de la realització d’enquestes de satisfacció. A més, mantenim un contacte estret amb les entitats, els/les talleristes i els equips tècnics.

Vols fer una consulta o unir-te a la comissió? Contacta amb nosaltres!

Extraescolars Curs 23-24

· Esport i consciència corporal

Patinatge artístic

CPA Vilanova
1r-6è
Dimecres 16:30-17:45

F. sòcia: 210€ / F. no sòcia: 260€

Skateboard

Skatia
3r-6è
Dimecres 16:30-18:00

F. sòcia: 267€ / F. no sòcia: 317€

Escacs

Gran Penya
1r-4t / 5è-6è
Dimecres migdia

F. sòcia: 160€ / F. no sòcia: 210€

Bàsquet

Club Nou Bàsquet VNG
1r-2n / 3r-4t / 5è-6è
Dimarts i/o Dijous 16:30-18:00

1r-2n: F. sòcia: 110€/1dia - 150€/2dies / F. no sòcia: 155€/1dia - 195€/2dies
3r-6è: F. sòcia: 160€/1dia - 230€/2dies / F. no sòcia: 205€/1dia - 275€/2dies

Piscina

Parc del Garraf
I3: Divendres 16:45-17:30
I4-I5: Dilluns 16:45-17:30
1r: Divendres 16:45-17:30
2n: Divendres 16:45-17:30
2n-5è: Divendres 18:15-19:00
I3-I4: F. sòcia: 214,11€ / F. no sòcia: 264,11€
I5: F. sòcia: 148,50€ / F. no sòcia: 198,50€
1r: F. sòcia: 76,68€ / F. no sòcia: 126,68€
2n-5è: F. sòcia: 168,84€ / F. no sòcia: 218,84€

· Expressió artística

Música - Sensibilització

Freqüències
I4-I5
Dimecres 16:30-17:45

F. sòcia: 235€ / F. no sòcia: 285€

Joc dramàtic i Dansa expressiva

Tracart
I4-I5
Dimarts 16:30-17:45

F. sòcia: 235€ / F. no sòcia: 285€

Expressió dramàtica

Tracart
I5-2n
Dijous 16:30-17:45

F. sòcia: 235€ / F. no sòcia: 285€

· Ciència i coneixement

English is fun! Anglès a través dels contes

Jump the gap
I5
Dijous 16:30-17:45

F. sòcia: 200€ / F. no sòcia: 250€

English is fun! Little artists

Jump the gap
1r-2n
Dimecres 16:30-17:45

F. sòcia: 215€ / F. no sòcia: 265€

English is fun! Treball per projectes

Jump the gap
3r-4t
Dimarts 16:30-17:45

F. sòcia: 230€ / F. no sòcia: 280€

· Totes les activitats per dies

Vols apuntar-te?

Preinscripcions del 25 de maig al 9 de juny.

El període de preinscripció s’obre per a famílies sòcies de l’AFA (durant el curs 22-23) així que, caldrà indicar el número de família associada en el formulari de preinscripció.

En el termini d’inscripcions (setembre) s’oferiran les possibles places lliures a totes les famílies de l’escola, sòcies o no sòcies de l’AFA.

Cal abonar 20 € per cada activitat a la qual sol·liciteu preinscripció. El pagament es farà mitjançant domiciliació bancària al número de compte corrent facilitat a la plataforma de famílies afaitaca.ampasoft.net. Els rebuts es giraran entre el 5 i el 12 de juny.

Un cop l’AFA hagi validat la vostra preinscripció rebreu la confirmació per correu i la podreu comprovar a la plataforma de famílies afaitaca.ampasoft.net.

Els grups es formaran seguint l’estricte ordre de preinscripció. Les places són limitades.

Piscina per a I3 i Bàsquet no ofereixen opció de preinscripció, es farà la inscripció directament al setembre.

La realització de les activitats queda subjecta a un nombre mínim d’inscripcions. L’AFA es reserva el dret a modificar grups i horaris en cas que sigui absolutament necessari per garantir la viabilitat del servei.

Condicions del CONCEPTE DE RESERVA:

L’import de la reserva (20 €) es descomptarà del preu anual de l’activitat.

La reserva serveix per a la formació de grups i la posada en marxa de les activitats, per la qual cosa s’ha de tenir present que:

 • En cap cas es retornarà l’import de la preinscripció si al setembre es decideix no formalitzar la inscripció de l’activitat.
 • L’import de la reserva va vinculat a l’activitat escollida en el període de preinscripció, per tant, aquest no es descomptarà del preu de cap altra activitat en cas de sol·licitar-se un canvi al setembre.
 • L’import de la reserva es retornarà en cas d’anul·lació de l’activitat o davant d’una modificació de l’AFA que alteri de manera significativa les condicions inicials.
 • Es podrà sol·licitar la devolució de l’import de la preinscripció per motius justificats (mèdics o altres).

  Període d’inscripció del 5 al 22 de setembre.

  Les famílies que no van fer la preinscripció al juny podran consultar la disponibilitat per cada activitat i sol·licitar la inscripció en aquelles amb places lliures.

  La inscripció es farà mitjançant la plataforma de famílies afaitaca.ampasoft.net (Podeu consultar els passos a seguir en el manual de consulta clicant aquí.)

  En cas de disponibilitat, es podrà sol·licitar la inscripció a les extraescolars durant tot el curs o fins a esgotar places. Independentment del mes d’inscripció, s’abonarà l’import corresponent al preu trimestral.

  Per a poder fer la inscripció cal estar al corrent del pagament dels serveis de l’AFA.

  Les inscripcions a bàsquet les gestiona directament el Club Nou Bàsquet VNG a través de https://cnbvilanova.playoffinformatica.com/preinscripcio/17/Inscripcio-ESCOLA-23-24/.
  Per a consultes sobre aquesta activitat podeu adreçar-vos directament al correu clubnoubasquetvilanova@gmail.com.

  Recordeu que l’Ajuntament convoca anualment un termini per a la sol·licitud d’ajuts individuals per a la participació en activitats esportives.

  Pagament íntegre al setembre o fraccionat en 3 quotes mitjançant domiciliació bancària.

  Els rebuts es giraran en aquestes dates: 22 26 setembre / 2428 novembre / 47 març.

  Les famílies no associades a l’AFA (curs 23-24) hauran de pagar el total de l’activitat o activitats al setembre.

  En cas de ser família sòcia de l’AFA i preferir abonar lactivitat en un sol pagament al setembre, s’haurà de sol·licitar l’opció per correu a tresoreria@afaitaca.org.

  En cas de devolució del rebut domiciliat, la família assumirà el cost de les despeses bancàries generades.

  Per tal de garantir el funcionament de les activitats durant tot el curs, la família, en inscriure‘s a una extraescolar, assumeix un compromís anual (curs escolar) tot i efectuar el pagament fraccionat.

  En casos justificats, es podrà demanar la baixa o el canvi d’activitat, sempre respectant els trimestres escolars. Aquests casos s’hauran de comunicar per escrit com a mínim quinze dies abans de la finalització de cada trimestre, al correu extraescolars@afaitaca.org.

  Per a qualsevol consulta, si us plau, envieu un correu a extraescolars@afaitaca.org i l’AFA us atendrà fins el 20 de juny i a partir del 5 de setembre.

  On es fan?

  Les activitats es fan a les instal·lacions escolars (excepte piscina*).

  Horaris

  Migdia: de 12:30h a 13:30h o de 13:30h a 14:30h en funció dels torns de menjador.

  Tarda: de 16:30h a 16:45h berenar amb el grup (excepte piscina).

  16:45h a 17:45h sessió de l’activitat (*excepcions).

  * 16:45h a 18:00h Skate i Bàsquet

  * Piscina: es realitza al Parc del Garraf (Ronda Ibèrica 60, Vilanova i la Geltrú). Podeu consultar els horaris i grups de piscina en l’oferta d’activitats extraescolars 23-24.
  Les famílies seran les responsables de portar i recollir els infants de l’activitat.
  Els preus de piscina els fixa el Parc del Garraf i alguns cursos estan subvencionats per l’Ajuntament.

  * Bàsquet: durant el mes de setembre s’oferiran entrenaments oberts i gratuïts per a la canalla que estigui interessada a provar l’activitat abans d’inscriure-s’hi. A partir del 2 d’octubre l’activitat estarà dirigida només per inscrits/es. El formulari d’inscripció estarà disponible al setembre.

  Període d’activitat

  Vuit mesos, del 2 d’octubre al 31 de maig (excepte piscina i bàsquet que finalitzen al juny amb el curs escolar).

  Abans de l’inici de l’activitat extraescolar 23-24, s’afegirà informació complementària necessària i específica de cada activitat.

  Fes-te família sòcia de l'AFA!

  vols saber com?