1. Identificació del titular del domini

Aquesta pàgina Web és propietat de ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA ÍTACA DE VILANOVA I LA GELTRÚ (en endavant, AFA ESCOLA ÍTACA), amb domicili a Rambla d’Arnau de Vilanova 65 de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G63886956.

Inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 31027.

Per a qualsevol consulta o proposta, ens pot contactar a l’email info@afaitaca.org.

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents condicions d’ús vigents al moment de l’accés, que us demanem llegiu detingudament.

L’AFA ESCOLA ÍTACA pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

2. Condicions de privacitat i tractament de la informació

2.1.Dret d’informació

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, (Reglament UE 2016/679) us informem de:

2.1.1. Identificació del responsable:

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’AFA ESCOLA ÍTACA amb les dades de contacte que consten a l’apartat 1 d’aquest avís.

2.1.2. Finalitats de tractament i base jurídica

Les dades personals que ens faciliteu, mitjançant la vostra connexió al web, a través dels formularis que hi trobareu, les que ens feu arribar a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb l’associació, s’incorporaran, tal com ens les informeu, a una base de dades titularitat de l’AFA ESCOLA ÍTACA.

Aquesta informació personal és la vostra direcció d’IP, el vostre nom i cognoms, el dels vostres fills i filles, adreça postal, adreça de correu electrònic, número de telèfon fix i mòbil.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal; així mateix, per disposar d’una base de dades dels pares, mares, tutors i tutores legals i per tal de poder gestionar la comunicació de l’associació amb les famílies, facilitar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent, interlocutar davant les administracions públiques, informar i orientar als pares, mares, tutors i tutores legals sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, servei d’acollida, activitats extraescolars…), organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l’horari escolar, organitzar activitats formatives i soci-culturals.

La base jurídica d’aquest tractament és el vostre consentiment per adherir-vos a l’associació, amb l’emplenament dels formularis, i amb l’enviament de la informació que ens trameteu o sol·liciteu.

2.1.3 Destinataris de les vostres dades

Les vostres dades personals són confidencials i només es comunicaran a les administracions públiques, quan escaigui, a entitats necessàries per a l’execució de les activitats i a les entitats bancàries per al cobrament de les quotes corresponents. Les dades no es comunicaran a altres categories de persones destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei.

Par prestar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, l’AFA ESCOLA ÍTACA comparteix dades amb els següents prestadors sota les corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat por Google Inc. una empresa de Delaware. La seva oficina principal està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que son arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a l’AFA ESCOLA ÍTACA a analitzar l’ús que feu les persones usuàries del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de l’AFA ESCOLA ÍTACA (incloent la teva direcció IP) serà directament tramesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Plataforma web: The WordPress Foundation, amb domicili als EEUU. Més informació en: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a l’AFA ESCOLA ÍTACA.

2.1.4 Drets en relació amb les vostres dades personals

Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades personals. Per exercir aquests drets us podeu dirigir a l’AFA ESCOLA ITACA, a les dades de contacte indicades. En cas de divergències en relació amb les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

2.1.5 Conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran mentre duri la vostra adhesió a l’AFA ESCOLA ÍTACA, finalitzada l’adhesió es conservaran bloquejades aquelles dades que, per imperatiu legal s’hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats.

2.2 Seguretat de les dades

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

2.3 Actualització de les dades

És important que perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles; en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present política de privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

2.4 Tractament d’imatges

A l’AFA ESCOLA ÍTACA documentem els esdeveniments de caràcter públic que organitzem amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la nostra web o a altres espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on disposem de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa.

Tot i l’anterior, us fem saber que tenim especial cura en el tractament de les imatges dels nens i nenes de la nostra escola, procurant, en tot moment, la seva no identificació i exposició directa de forma pública.

La xarxa social on l’AFA ESCOLA ÍTACA té perfil creat és Instagram.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el vostres consentiment o en aplicació de l’article 8 de la Llei Orgànica 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

3. Propietat intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat, de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació o de Freepik.com (imatges), i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Teniu dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessiteu autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

4. Cookies i recollida de dades estadístiques

La vostra navegació per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que us ha estat assignada pel vostre proveïdor d’accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que s’utilitzin cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari/a anònim), i no proporcionen per sí mateixes cap dada personal vostra. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de galetes:

– Cookies d’anàlisi: permeten quantificar el nombre d’usuaris/àries i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris/àries de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris/àries en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d’introduir millores.

– Cookies tècniques: permeten a l’usuari/a la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació o emmagatzemar, difondre i/o compartir continguts.

Com a usuari/a teniu la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el vostre disc dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del vostre navegador.

Us informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d’alguna cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

5. Ús d’adreces IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. L’AFA ESCOLA ÍTACA no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6. Normes d’ús del portal

Quan accediu i feu servir aquest lloc web, tindreu la consideració d’usuari/a, i pel sol fet de ser-ho, accepteu totes les condicions d’ús.

6.1. Genèriques

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i resta d’eines de participació, continguts que atemptin contra els següents principis:

1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

4. La protecció de la joventut i de la infància.

5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’interessat/da.

6. El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.

7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

6.2. Particulars

L’usuari/a assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.

L’usuari/a es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’AFA ESCOLA ÍTACA ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

· Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

· Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris/àries i modificar o manipular els seus missatges.

L’AFA ESCOLA ÍTACA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de l’AFA ESCOLA ÍTACA.

En qualsevol cas, l’AFA ESCOLA ÍTACA no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

6.3. Ús de contrasenyes

L’accés a determinats continguts pot requerir un codi d’usuari i una contrasenya: si fos el cas, se us haurà comunicat oportunament.

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari/a és l’únic/a responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

7. Responsabilitat

L’AFA ESCOLA ÍTACA no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

L’AFA ESCOLA ÍTACA es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

8. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals corresponents a la demarcació judicial del domicili de l’AFA ESCOLA ÍTACA.