Durant el curs passat, la Comissió Patis (escola i AFA) va treballar en molts projectes, entre ells el de la cabana del garrofer. Una idea que respon a la il·lusió dels infants de l’escola que, des de fa temps, desitjaven una gran caseta-cabana. Un espai de reunió, joc i ombra.

Veure el preciós resultat obtingut ens omple d’alegria i ganes per a continuar treballant en idees que enriqueixin el joc dels nostres nens i nenes.

Aquesta inversió, com totes les realitzades per l’AFA, és possible en gran part a la contribució de les famílies que amb la seva quota de sòcies possibiliten fer realitat els projectes en els quals es treballa any rere any.

Agrair també l’esforç i dedicació altruista de les famílies integrants de les comissions doncs gràcies a elles és possible materialitzar grans idees carregades d’il·lusions.